Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Κινέτας την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2010, ώρα 18:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Συζήτηση και προτάσεις για την καθαριότητα της Κινέτας.
  2. Απευθείας κάλυψη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Κινετας.