Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 28/7/2016, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή 15ης Αυγούστου (Αγ. Μαρτύρων).DHMOS_MEGAREWN
 3. Ομοίως για το πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου.
 4. Ομοίως για τα «ΠΕΡΑΜΕΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου.
 5. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων  Β’ τριμήνου 2016.
 6. Έλεγχος εκτέλεσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Β’ τριμήνου 2016.
 7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 200/2016 αποφάσεως του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί «υποβολής απολογισμού οικον. έτους 2015».
 8. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους  στο Διοικ.Σ/λιο του δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 9. Περί παραχώρησης χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων  στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη 2014-2020»: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρωτοβουλίες στον τομέα πολιτικής για ναρκωτικά.
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020» Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων, σε 2 Πυλώνες: 1) Αδελφοποίηση Πόλεων και  2) Δίκτυα Πόλεων.
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με τίτλο: «Κέντρα διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας ατόμων με αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09).
 13. Περί έγκρισης διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων την 4/9/2016 από τις 9:00 π.μ. έως 3:30 μ.μ. στην Ειδική Διαδρομή Λουτράκι (ίδια διαδρομή με Κινέττα) κατά την διεξαγωγή του 2ου Rally Sprint ΑΣΜΑ.
 14. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου των ετησίων οικον. καταστάσεων της Δ.ΕΥ.Α.Μ. χρήσεως από 24/3/2015 – 23/4/2016, της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 24/3/2015 – 23/4/2016 και παράτασης της εκκαθάρισης έως την 30/9/2017.
 15. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων.