Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 28/12/2016, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ»  της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗ του Αλεξάνδρου, που λειτουργεί επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, στα Μέγαρα,  του Δήμου Μεγαρέων.
  2. Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»» με διακριτικό τίτλο «ΖΟΡΜΠΑΣ»  της ΒΑΣΙΙΚΗΣ ΖΟΡΜΠΑ-ΓΟΛΙΤΣΑ  του Ιεροθέου, που λειτουργεί στο 55ο χλμ. ΠΕΟΑΚ Κινέττας , του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Καφενείο»» της ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ  του Χρήστου, που λειτουργεί στην οδό Σιθνιδών αρ.  6 ., στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»» της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ του Κων/νου, που λειτουργεί επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, στα Μέγαρα  του Δήμου Μεγαρέων
  5. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» – « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της GABRIELA  SUTU του VASILE,  που λειτουργεί στην Παραλιακή οδό Πάχης του Δήμου Μεγαρέων.
  6. Παράταση ωραρίου άδειας λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σταμούλη Σπυρίδωνα του Σωτηρίου που λειτουργεί  επί της πλατείας  Βασ. Φρειδερίκης και Σαρανταπόρου του Δήμου Μεγαρέων.
  7. Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας IV ΙV <<ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ >> ιδιοκτησίας της «BOOKCEFE ΙΚΕ». νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ιερόθεο Μέξια του Στυλιανού  , που λειτουργεί  επί  που λειτουργεί επί της οδού Π. Γεωργακή αρ. 5 στα Μέγαρα  του Δήμου Μεγαρέων.
  8. Ανανέωση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας IV IV –  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο DÉJÀ VU ιδιοκτησίας της ΓΑΛΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑΣ του Ιωάννη  , που λειτουργεί  στην Πάχη Δήμου Μεγαρέων .