Συνεδριάζει με την διαδικασία του κατεπείγοντος η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 27/5/2015, ώρα DHMOS_MEGAREWN09:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’αριθ. 24/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μεγάρων που αφορά την Βασιλική Χα Κων/νου Μπουραζέρη, Βασίλειο Μπουραζερη κ.λ.π.
  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην υπόθεση Ευαγγελίας & Αναστασίας Αλεξίου κατά του Δήμου Μεγαρέων
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή της ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ κατά του Δήμου Μεγαρέων