Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων,  την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των ψεκαστικών μηχανημάτων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής.
Η καταγραφή των ψεκαστικών προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» ώστε οι κάτοχοι αυτών να μπορούν στο εξής να έχουν πρόσβαση σε γεωργικά φάρμακα.
Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταγραφή είναι ο σειριακός αριθμός, ο τύπος του ψεκαστικού και ο αριθμός των ακροφυσίων.