Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την 26/3/2015, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), ώρα 15:30

Ημερήσια διαταξη

 1. Επικύρωση πρακτικών 28ης, 29ης και 30ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Παραγραφή οφειλών Δήμων και Κοινοτήτων από δάνεια που έλαβαν μέσω των καταργηθέντων Νομαρχιακών Ταμείων.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας στο Δήμο Φυλής» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
 4. Έγκριση λήψης μέτρων για τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών στο σηματοδοτούμενο κόμβο Λ. Κηφισίας – Αθηνάς, στο Δήμο Αμαρουσίου
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)
 5. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015»
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση ρέματος Χαλκίδος της Π.Ε. 3 Λόφος  Αγ. Αθανάσιος Δ.Ε Παλλήνης»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα vegetable-oil, ισχύος 360 KW, της εταιρείας «Ν. ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ – Α. ΧΑΣΑΠΗΣ Ο.Ε.» στη Θέση Μικρό Μετόχι, Λεωφ. Αγίας Μαρίνας, Δ. Κρωπίας – Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο Δήμο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της κατάργησης λαϊκής αγοράς της Καλλιθέας – Στ’ Αθηνών
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κοροβέσης)
 10. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο (παροχή υπηρεσίας): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)