Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγρέων την 26/11/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικον. έτους 2015.
 2. Έγκριση χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2015 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. & Δ.Α. για εκτέλεση διαφόρων έργων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
 4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έτους 2015».
 5. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 6. Έγκριση ισολογισμού ετών 2010, 2011 και 2012 (1/1 – 16/3/2012) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 7. Έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της 31/8/2015 (περίοδος 17/3/2012 έως 31/8/2015) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν. Περάμου.
 8. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αλίκης Καρύδη.
 9. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελένης Κολιονάσιου.
 10. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας της εταιρείας COSMOTE  Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.
 11. Περί επιστροφής ποσού 185 € από παράβολο έκδοσης αδείας λειτουργίας κατ/τος στον Κων/νο Μακρυγιάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 12. Περί επιστροφής ποσού 185 € από παράβολο έκδοσης αδείας λειτουργίας κατ/τος στον Σωτήριο Αν. Κορώση, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 13. Περί καθορισμού τελών φωτισμού καθαριότητος για το έτος 2016.
 14. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2016.
 15. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2016.
 16. Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Σφαγείων για το έτος 2016.
 17. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2016.
 18. Περί καθορισμού  τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2016.
 19. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών πλατειών κ.λ.π. Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2016.
 20. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2016.
 21. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγίου Παντελεήμoνα για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου για το έτος 2016.
 22. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού για το έτος 2016.
 23. Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους κατά την τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Μεγαρέων για το έτος 2016.
 24. Υποστήριξη του Δήμου Μεγαρέων στην υποψηφιότητα του Δήμου Ελευσίνος ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.