Συνέρχεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέωνσε  τακτική συνεδρίαση, διά  περιφοράς, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ώρα 19:00 έως 23:00.

Θέματα συνεδρίασης

  1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρεών επί του «Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής».
  2. Καθορισμός ή μη  θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2021

Η ψήφος των Κοινοτικών Συμβούλων θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Συμβουλίου κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (17:00 έως 23:00)