Την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, ώρα 20:30, συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος».
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «επιβολής κυρώσεων του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος».
  3. Περί υιοθέτησης της «Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA».
  4. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».
  5. Περί καθορισμού ή μη θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2021 στις Κοινότητες Μεγαρέων, Νέας Περάμου  και Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων .
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης της τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων, κατά μήκος του δρόμου στην ιδιοκτησία της οδού Κιλκίς αρ. 2, στα Μέγαρα».
  7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «έγκρισης της σήμανσης για τη Νότια πόρτα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων».