Συνεδριάζει, για πρώτη φορά μετά την ίδρυση και πρώτη εκλογή του, το Συμβούλιο της Κοινότητας Κινέτας την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00 στο κοινοτικό κατάστημα Κινέτας, 58ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Ημερήσια διάταξη

  1. Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων για συζήτηση επί θεμάτων τα ιοποία αφορούν  στη διάθεση των εγκεκριμένων πιστώσεων, για την περιοχή της Κινέτας.
  2. Περί δημιουργίας Πράσινου Σημείου στην Κινέτα
  3. Περί λειτουργίας Αστικής Συγκοινωνίας στην Κινέτα.
  4. Προώθηση της ειλημμένης απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαρέων για την λειτουργία Δημοτικού Σχολείου στην Κινέτα.

Την πρόσκληση υπογράφει η Πρόεδρος Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτου