Την Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018, ώρα 21:00 συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί ονοματοδοσίας Δημοτικού Γηπέδου Μεγάρων σε «ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΣ».
  2. Έγκριση Πίνακα Δαπανών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.