Σνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου την Δευτέρα 25-10-2021  ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη.

Ήμερήσια διάταξη

  1. Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2021 στη Νέα Πέραμο.
  2. Συζήτηση για την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το καλώδιο υπερυψηλής τάσης που θα περνά από την πόλη μας.