Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προσκαλεί τους δημότες σε ομιλία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015,DHMOS_MEGAREWN ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ομιλητής θα είναι ο Dr Αντώνιος Καρβούνης, στέλεχος του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα: «Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Πρόκειται για δράση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μεγαρέων, σχετικά με διεθνή και Ευρωπαϊκά  θέματα τα οποία ενισχύουν την προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  για τον αναπτυξιακό Σσχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου   του Δήμου Μεγαρέων για τα έτη 2015 – 2020.