Την τακτική ετήσια δράση του για καθαρισμό της παραλίας του υγροβιοτόπου Βουρκάρι και του παρακειμένου ιστορικού τείχους διοργανώνει ο Σύλλογος της Αγίας Τριάδας Μεγάρων.
Κυριακή 24 Μαΐου, ώρα 09:30BOYRKARI_EUELONTIKOS_KAUARISMOS_550