Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Συμβοούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέρας Περάμου την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 19:00

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Πρόταση δημιουργίας υδατοδρομίου στη Νέα Πέραμο (θέμα από τον Σύμβουλο κ. Βάγια Παναγιώτη).
  2. Πρόταση τοποθέτησης οικίσκου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στη Νέα Πέραμο (θέμα από την Σύμβουλο κα Γκόγκα Βασιλική).
  3. Προτάσεις Συμβούλων Κοινότητας Νέας Περάμου για έργα και δράσεις έτους 2021-2022.