Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Κλείσιμο μη κινούμενων τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την υπ’ αριθμ. 598/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 2. Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία των Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Κ. Θανοπούλου)
 3. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 1.800,00 € για την ενίσχυση  της Επιστημονικής Ένωσης ΨΝΑ για την έκδοση του ψυχιατρικού περιοδικού «Τετράδια Ψυχιατρικής»
  (Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κα Κ. Θανοπούλου)
 4. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο 8ο Πανελλήνιο 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 7-10 Μαΐου 2015 και ορισμός εκπροσώπου
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Κ. Θανοπούλου)
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω αεριοποίησης βιομάζας, ισχύος 1000 KW, της εταιρείας «EXPECTISE DEVELOPMENT LTD» που θα εγκατασταθεί επί της οδού Σωρού 12, Δήμου Μεταμόρφωσης, Περιφέρεια Αττικής»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά – vegetable oil, ισχύος 360 kW, της εταιρίας  “ΗΛΕΚΤΡΟΪΛ ΙΚΕ” επί της οδού Αβέρωφ 10, Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)