ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας διοργανώνει ενημερωτική logo_perif_att.jpgσυνάντηση, την Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015, ώρα 10:30 στην αίθουσα συσκέψεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, 1ος όροφος)  με θέμα «Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς αλλά και άτυπες συλλογικότητες/πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σχετικά με το Μητρώο, την διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης καθώς και τα δυνητικά οφέλη της ένταξης στο Μητρώο.

Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας με την αποστολή του συνημμένου εντύπου στο fax: 213 2047053 μέχρι και την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015.