Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 22/9/2015, σε δύο διαδοχικές συνεδριάσειςDHMOS_MEGAREWN

  1. 1η συνεδρίαση, ώρα 20:30 Θέμα: Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2015
  2. 2η συνεδρίαση, ώρα 21:00 Θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (επανυποβολή)