Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 22/5/2017, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων σχετικά για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 7764/08-05-2017 έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
  2. Χορήγηση άδειας μουσικής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Μελιού Μεγάρων «Αγία Τριάδα» για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του στις 4/6/2017 στον οικισμό της Αγίας Τριάδας Μεγάρων.
  3. Χορήγηση ή μη απόφασης προέγκρισης ίδρυσης μικτής επιχείρησης κατηγορίας IV: Μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» και κατηγορίας ΙΙΙ: Λιανικής διάθεσης τροφίμων – ποτών,  ιδιοκτησίας της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ του Αναστασίου, που θα λειτουργήσει  στο 57ο χλμ ΠΕΟΑΚ  στην Κινέττα στο Ο.Τ. 1,  του Δήμου Μεγαρέων.
  4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙV- «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας “Χ.Α. ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” δια του νομίμου εκπροσώπου της Χαράλαμπου Τσούλου του Σωτηρίου, που βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Παρνασσού αρ. 15 στην Κινέττα του Δήμου Μεγαρέων.