Συνμεδριάζει την 22η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων

Ημερήσια διάταξη

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001587, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μεγαρέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001587, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
 3. Σύσταση μίας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας ΔΕ Ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
 4. Περί αποδοχής ένταξης της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Μεγαρέων με κωδικό ΟΠΣ 5002274 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»
 5. Περί ορισμού οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου.
 6. Περί ορισμού επιτροπής κατάρτισης ετησίου Μητρώου Αρρένων Δήμου Μεγαρέων έτους 2017.
 7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Α/θμίου Συμβουλίου Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2017
 8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού ως Προέδρου του Β/θμίου Συμβουλίου Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων έτους 2017.
 9. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2017.
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 49/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί: «υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτελεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2016 για το 4ο τρίμηνο».
 11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης Διοικ. Σ/λίου του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί: «καθορισμού ύψους εξόδων παράστασης και καταβολής αυτών σε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΗΡΟΔΩΡΟΣ».
 12. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 13. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Μαμάη.
 14. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας κ. Σπήλιου Προίσκου.
 15. Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
 16. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου – Αστικό Τμήμα».
 17. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Γηροκομείου θέση Κ.Φ. 557 του Δήμου Μεγαρέων».
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».
 19. Περί Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
 20. Περί εκμίσθωσης Δημοτικών Σφαγείων.
 21. Περί Υιοθεσίας Χώρων Πρασίνου.
 22. Περί έγκρισης του Δημοτικού Σ/λίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ (Κυριακή 19/3/2017) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.
 23. Περί έγκρισης κατασκευής μνημείου εις μνήμην των Πρώτων Περαμείων Προσφύγων της Πόλης Νέας Περάμου.
 24. Περί απαλλαγής των κατοίκων του Δήμου Μεγαρέων τη πληρωμής των εντός των ορίων του Δήμου μας πλευρικών διοδίων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
 25. Ψήφισμα προς την ΔΕΗ για την αναστολή αποκοπών ρευματοδότησης των συμπολιτών μας.
 26. Ψήφισμα στήριξης των αιτημάτων των δημοτών μας μελών του Συλλόγου δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο.