Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019, ώρα 21:00.

Ημερήσια διάταξη

  1. Προτάσεις χώρων – θέσεων για την σύνταξη κανονιστικής απόφασης – κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών σύμφωνα με το άρθρο 38 του  Ν. 4497/2017.
  2. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση Καθαρισμού – εξωραϊσμού – αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπανσης “Let’s Do it Greece”, την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.
  3. Περί διοργάνωσης του 4ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου στις 5/5/2019 και συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού.
  4. Πρόταση για βελτίωση και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στον Τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών του Δήμου Μεγαρέων και την βράβευση αυτών με την απονομή της “Γαλάζιας Σημαίας”, διεθνή αναγνωρισμένου θεσμού με Εθνικό συντονιστή του προγράμματος την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.