Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης περιπτέρου.
 2. Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηματοδότησης. για το οικονομικό έτος 2022 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.
 3. Περί συγκρότησης της διαπαραταξιακής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων
 4. Περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παραλαβής προϊόντων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) για το έτος 2022.
 5. Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντώνη Χοροζάνη από μέλος της ¨Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Κοινοτικών και Δημοτικών Ακινήτων¨.
 6. Αντικατάσταση μέλους της ¨Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Κοινοτικών και Δημοτικών Ακινήτων¨
 7. Περί αντικατάστασης μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ 5001587.
 8. Περί αντικατάστασης μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα» με κωδικό ΟΠΣ 5002274.
 9. Περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 95/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Γνωμοδότησης για την ύπαρξη ή μη αίθουσας για την λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων».
 10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανάπλαση Κεντρικής Παιδικής Χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 11. Περί σύστασης Επιτροπής Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
 12. Περί έγκρισης αμοιβής για επιπρόσθετες νομικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου μας κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 324/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 13. Περί έγκρισης αμοιβής για επιπρόσθετες νομικές εργασίες στη δικηγόρο κα. Λουκία Μαστρανδρίκου ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 263/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίας δικηγόρου του Δήμου μας κα Λουκία Μαστρανδρίκου.
 15. Περί έγκρισης αμοιβής για επιπρόσθετες νομικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου μας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 281/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 16. Περί έγκρισης αμοιβής για επιπρόσθετες νομικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου μας κα. Χρυσαυγή Παπαθανασίου ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 291/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Περί έγκρισης αμοιβής για επιπρόσθετες νομικές εργασίες στη πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου μας κα. Χρύσα Ντάνου ορισθείσα με την υπ’ αριθ. 156/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 18. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Χρήστου Κάμπαξη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 379/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 19. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2022 «Περί έγκρισης απότμησης/υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί των οδών Μητρ. Τιμόθεου Χαλόφτη και Αθ. Γκίνη, Ο.Τ. 639, Περιμετρική Επέκταση, του Δήμου Μεγαρέων»
 20. Διαδικασία καθορισμού αυτοτελών οικισμών του Δήμου Μεγαρέων για την γενική απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.