Συνεδριάζει, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Ενημέρωση – συζήτηση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του
  Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης και προώθησης της διαθεσιμότητας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ως καυσίμου περιβαλλοντικά φιλικού, προς όφελος των πολιτών της χώρας, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης
  ή μη των υπ’ αριθ. 9/2021 και 11/2021 αποφάσεων του Σ/υμβουλίου της Κοινότητας
  Μεγαρέων που αφορούν την διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων στην
  Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων».
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης
  ή μη δέσμευσης μιας θέσης στάθμευσης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην πρόσοψη
  του καταστήματος του κ. Αδαμάντιου Καραμπλάκα».
 4. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 315/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 5. Περί της παραχώρησης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου στο
  2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου .