Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), την 21/4/2016, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 

 1. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βριλησσίων για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησσίων για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές», συνολικού προϋπολογισμού 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
 3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βριλησσίων για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης αντλιοστασίων δημοτικού δικτύου ύδρευσης», συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
 4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βριλησσίων για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία σύνδεσης δημοτικών κτιρίων Βριλησσίων με το δίκτυο φυσικού αερίου Δήμου Βριλησσίων», συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
 5. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  για το έργο με τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.168.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
 6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έργο (παροχή υπηρεσίας)  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ», προϋπολογισμού  23.493,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ.Τζόκας)
 7. Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ο.τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
 8. Έγκριση εκ νέου των όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την ολοκλήρωση κατασκευής έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, που αφορούν σε οικισμούς Β’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους – προϋποθέσεις της υπ. αρ. 88/2016 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 9. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
 10. Έγκριση σκοπιμότητας για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική παρακολούθηση και  έλεγχος της ποιότητας των  θαλασσίων νερών από το Πέραμα έως τις εκβολές του Κηφισού», δαπάνης ποσού 50.000,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
 11. Έγκριση σύναψης και όρων της Τροποποιητικής (ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης) Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 349442.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
 12. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) για τη μελέτη «Μελέτη μετασκευής κτιρίου ιδιοκτησίας Ο.ΚΑ.ΝΑ. σε μονάδα άμεσης παρέμβασης» συνολικού προϋπολογισμού 36.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Αικ. Θανοπούλου)
 13. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.254.128,67 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ερμ. Κυπριανίδου)
 14. Έγκριση σκοπιμότητας για την αποκατάσταση και επισκευή βλαβών στο σύστημα άρδευσης και στα υδάτινα στοιχεία στο Πεδίον του Άρεως, δαπάνης ποσού 35.977,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ερμ. Κυπριανίδου)
 15. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Mainstreaming Responsible Innovation in European S3 – “MARIE”»  (Ενσωμάτωση της Υπεύθυνης Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: «Interreg Europe 2014-2020».
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
 16. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος, στο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Policy Learning and Exchange of Best Practices about Energy Efficiency Action Plans to Foster Investments Made in the Industrial SME Sector – “PLEASE”» (Εκμάθηση πολιτικών και ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τα σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό κλάδο) στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού ευρωπαϊκού προγράμματος: «Interreg Europe 2014-2020».
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Κ. Σταυροπούλου)
 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για ανανέωση Π.Ο  κατόπιν κτιριακού, μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής κατηγορίας της υφιστάμενης δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων με την «”ΝΙ-ΤΗΕ” ΝΙΚ.Α.ΘΕΟΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΣ, Ε.Π.Ε» που είναι εγκατεστημένη θέση “ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ”, στην οδό Αγ. Αθανασίου 51, του Δήμου Παιανίας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
 18. Χωροθέτηση των λαϊκών αγορών της Ζ’ Αττικής του Δήμου Αχαρνών.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
 19. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνας, ημέρα Πέμπτη, της Α’ Πειραιά.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)