Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων τη 21/4/2015, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ” περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων DHMOS_MEGAREWNαπογραφής έναρξης της 25/5/2011 του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΡΟΔΩΡΟΣ”
 2. Σύσταση έξι προσωρινών προσωποπαγών θέσεων σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.Κ./2/4958 (ΦΕΚ 544/τ΄Β΄/6-4-2015) απόφαση Αν.Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 3. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Σ/λιου του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων”
 4. Περί παράτασης των προγραμμάτων των κέντρων Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης θέσης στάθμευσης σε ΑΜΕΑ επί της οδού Γ.Μενιδιάτη 99 στα Μέγαρα
 6. Καθoρισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας “Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων”
 7. Περί εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην περιοχή Πάχη Μεγάρων
 8. Ομοίως περιπτέρου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 256 του οικισμού Κινέττας Δήμου Μεγαρέων
 9. Καθορισμός ύψους αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Σωτηρίας Μήτσου ορισθείσης με την  υπ΄ αριθ. 518/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 10. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή 1ου  Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μεγαρέων”
 11. Περί έγκρισης 1ης παράτασης περαίωσης της προμήθειας «Οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης Δημοτικού χώρου στάθμευσης του Δήμου Μεγαρέων»
 12. Προτεινόμενες διορθώσεις επί του υπό τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμου Μεγάρων