Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με αντικείμενο την «κακοποίηση της γυναίκας», την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
  2. Χορήγηση ή μη απόφασης  προέγκρισης Καταστήματος  κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  και ΑΝΑΨΥΧΗΣ «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  ιδιοκτησίας  της κ. (επ) ΔΙΑΒΑΤΗ  (ον) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ  (πατρ) άνευ (μητρ.) Χριστίνα, που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 144  στο Ο.Τ.86.
  3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας κατηγορίας ΙV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση Ντουράκο Αλεποχωρίου Δήμου Μεγαρέων.
  4. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κατηγορίας ΙV- «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της κας ΠΑΣΣΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Κων/νου, που λειτουργεί  στα Μέγαρα επί της οδού Συλημβρίας και Βυζαντίου στο  Ο.Τ. 18 του Δήμου Μεγαρέων.
  5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασης Σ/λίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ως προς την διεύθυνση της οποίας βρίσκεται το υπό ίδρυση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος