Ενδιαφέρουσα συζήτηση διοργανώνει ο σύλλογος “Πυρόπληκτοι Κινέτας” με θέματα

  • Δασικοί χάρτες
  • Οικισμοί της Κινέτας
  •  Δυνατότητα αντιρρήσεων
  • Προβλήματα και δυνατότητες

Τόπος: Αίθουσα Ομοσπονδίας Συλλόγων
Κυριακή 21 Απριλίου 2019, ώρα 11:00
Εισηγητής: Δρ. Ελευθέριος Σταματόπουλος