Γιορτή λήξης της περιόδου διοργανώνει ο Όμιλος Λαϊκής Παράδοσης Αλκάθους και Καρία Μεγάρων, στο ανοικτό θέατρο της πλατείας Αγίου Ιωάννου, ώρα 20:30

ALKAUOYS_KARIA_550