Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 20/1/2016, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Επιλογή του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων.
 2. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκδήλωση: «Δεξιοτεχνία (DRIFT SHOW) αυτοκινήτων την Κυριακή 24/1/2016 επί της ανωνύμου οδού  από το 37,5 χλμ. της Π.Ε.Ο.Α.Κ. έως το Κρατικό ΚΤΕΟ Μεγάρων.
 3. Περί έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων του ΕΑΡΙΝΟΥ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ (Κυριακή 20/3/2016) στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Μεγαρέων.
 4. Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισμού και Τουρισμού.
 5. Περί αποδοχής προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016.
 6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2015 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί  κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Σ/λιο για το οικον. έτος 2016 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό πρ/σμό.
 7. Περί εκμίσθωσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σπ. Καραγιώργου και Ρήγα Φεραίου στα Μέγαρα με δημοπρασία.
 8. Περί εκμίσθωσης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Νέα Πέραμο.
 9. Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο δίκτυο του διαδημοτικού δικτύου υγείας.
 10. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας  & Β/θμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
 11. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης νέου τομέα στο ΕΠΑ. Λ.  Μεγάρων (Διοίκησης & Οικονομίας).
 12. Περί ενεργούς στήριξης της ίδρυσης Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Αττικής & παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας.
 13. Περί  νέας παράτασης των προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων.
 14. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Σ/λίου επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 18.108 ορνίθων αυγοπαραγωγής (120,72 ισοδύναμα) στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τούτουλη» Δήμου Μεγαρέων.
 15. Εκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής εκ της πλειοψηφίας σε αντικατάσταση του διαγραφέντος κ. Μελετίου Λέλη.
 16. Περί της πορείας του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ στο εφετεινό πρωτάθλημα.