Ο Δήμος Μεγαρέων προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της SYMPARASTATHSΕπιχείρησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του νόμου 3852/2010.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης, σε μια προσπάθεια περιορισμού των δαπανών οι οποίες συνοδεύουν τον θεσμό του Συμπαραστάτη ήταν απρόθυμος να προχωρήσει στην διαδικασία της επιλογής του.
Μετά όμως από ανακίνηση του θέματος από τον κ. Δημήτριο Χατζήνα ο οποίος υπέβαλε σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο  Εσωτερικών και στην Περιφέρεια Αττικής, εκλήθη να προχωρήσει στην επιλογή.
Από τον κ. Χατζήνα έγινε γνωστό ότι ο ίδιος ενδιαφέρθηκε να αναλάβει τη θέση αφιλοκερδώς.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του Δήμου προχωρεί στην προκήρυξη της θέσης και στην επιλογή ενδιαφερομένου στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20/1.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση η οποία κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινώς και από τα Τηλέφωνα 2296081632 και 2296081004.

Εδώ η προκήρυξη του Δήμου