Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018,μ ώρα 21:00

 Ημερήσια διάταξη

  1. Περί γνωμοδότησης για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Αγίου Ιωάννη Γαλιλαίου (Χορευταρά) Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4497/2017.
  2. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση καθαρισμού – εξωραϊσμού – αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπανσης “Let’s Do it Greece”, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην  εταιρία «Ι. ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.082136041) για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της διακριτικό τίλτο “LE MIRAGE”,  το οποίο λειτουργεί στην παραλία Βαρέας του Δήμου Μεγαρέων.