Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και την 31η Οκτωβρίου.
Κατά την περίοδο αυτή όσοι ασχολούνται στην ύπαιθρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών τους και να εφαρμόζουν πιστά τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.
Κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης:

Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αποφεύγουμε να ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις. Αν όμως είναι απαραίτητο τότε:

α) Τοποθετούμε στις καπνοδόχους ειδικές συσκευές για να μην φεύγουν σπινθήρες.
β) Καθαρίζουμε τις καπνοδόχους.
γ) Σβήνουμε τη φωτιά στο τέλος της χρήσης.
δ) Φροντίζουμε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο νερό για πυρόσβεση.
ε) Διατηρούμε το χώρο γύρω από φωτιά καθαρό.

Καθαρισμοί αυτοφυούς βλάστησης στις δενδρώδεις καλλιέργειες: Ο καθαρισμός των χόρτων σε ελαιώνες, άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Εξασφαλίζει πρώτα από όλα την περιουσία μας από καταστροφή σε περίπτωση πυρκαγιάς ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλο βοήθημα για τους πυροσβέστες στην προσπάθεια ελέγχου μια πυρκαγιάς καθώς κάνει την καθαρισμένη περιοχή να λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη. Η κοπή των χόρτων πρέπει να γίνεται μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους στην αρχή του θέρους και να συνοδεύεται από απομάκρυνσή τους ή παράχωμά τους στο έδαφος.

Τοποθέτηση των κυψελών: Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά.

Όσοι δραστηριοποιούνται σε γεωργικές και άλλες εργασίες στην ύπαιθρο, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών ( σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ., www.emy.gr) και το δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el).