Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Ενημέρωση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας σχετικά με την πυρασφάλεια.
  2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Γεώργιο Παπανούση του Νικολάου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Αγίου Στεφάνου, στα Μέγαρα.