Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ώρα 20:30

Πρώτη συνεδρίαση

 1. Τροποποίηση προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2019
 3. Καθορισμός ανώτατου ύψους πρ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2020.
 4. Καθορισμός ανώτατου ύψους πρ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2020.
 5. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου μας.
 7. Περί έγκρισης μελέτης του έργου: «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στην θέση Άνω Πευκενέας».
 8. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην Δημοτ. Κοινότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων».
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων στην ανατολική πλευρά της οδού Α. Μιχάλαρου, ανάμεσα στις οδούς Ευπαλίνου και Σαλαμίνος»

Δεύτερη συνεδρίαση

 • Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018