Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 29 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 21:00.

Ημερήσια διάταξη

  1. Πρόταση για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων με τίτλο “ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΙΣΧΥΣ” στον Δήμο Μεγαρέων σε συνεργασία με τον Αστικό Συνεταιρισμό Προστασίας Περιβάλλοντος “Ionian Recycle ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.: 16/2018 ομόφωνης απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.
  2. Ενημέρωση επί των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Δημοτική Ενότητα Μεγάρων
  3. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων στο 4ο Φεστιβάλ Χορού και Τέχνης που διοργανώνεται στα Μέγαρα από την Πανελληνία Εταιρεία Πολιτισμού και Τέχνης (Π.Ε.Π.Τ.) στις 17/03/2019.
  4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον  Ιωάννη Αλεξίου του Σωτηρίου  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην περιοχή Πάχη του Δήμου Μεγαρέων
  5. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Ευάγγελο Κομματά του Δημητρίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  του,  το οποίο λειτουργεί στην  οδό Σαρανταπόρου αρ. 3 του Δήμου Μεγαρέων
  6. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην  εταιρεία «Μικρό O.E.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό  τίτλο «ΜΙΚΡΟ» ,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 148 του Δήμου
  7. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην  εταιρεία «Ηρακλής Κουφής και ΣΙΑ Ε.Ε.»  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό  τίτλο «IRISH»,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό  Π.Γεωργακή 1 του Δήμου Μεγαρέων