Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 18/2/2015, ώρα 20:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Σύσταση Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας.
  2. Πρόταση περί ένταξης της πόλης μας στην αστική ζώνη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιβατών (Επέκταση Αστικής Συγκοινωνίας Λεωφορείων)
  3. Πρόταση περί ένταξης της πόλης μας στην αστική ζώνη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιβατών (Συρμός Προαστιακού)
  4. Χορήγηση ή μη Προέγκρισης Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κατηγορίας ΙΙΙ: «Κομμωτήριο»  ιδιοκτησίας Ανδρέα Τζήλιου του Σπυρίδωνος,  που θα λειτουργήσει στα Μέγαρα  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 211,  στο Ο.Τ. 484 του Δήμου Μεγαρέων.
  5. Xορήγηση ή μη προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών κατηγορίας III: « Κομμωτήριο – Κατάστημα Πώλησης Καλλυντικών και Αξεσουάρ» ιδιοκτησίας  της εταιρείας με την επωνυμία “Paris Exclusive – Εμπορική και Εισαγωτική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο “Paris Exclusive M.I.K.E.”  με εταίρο και διαχειριστή τον  Κορώση Σωτήριο του Αναστασίου ,  που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 98,  στο Ο.Τ.  135.
  6. Χορήγηση ή μη Προέγκρισης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – κατηγορίας ΙΙΙ: «Αμιγές Πρατήριο Ειδών Ζαχαροπλαστικής»   ιδιοκτησίας  «Άννα Μπούσουλα & ΣΙΑ Ο.Ε» νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Άννα Μπούσουλα του Ιωάννη   που  θα λειτουργήσει στα Μέγαρα, στη θέση Κουνουπίτσες εκτός σχεδίου πόλεως.
  7. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Σνακ Μπαρ – Καφετέρια», ιδιοκτησίας Σκλαβούνου Βασιλείου του Παναγιώτη, που λειτουργεί στην οδός 28ης Οκτωβρίου Πλ. Βασ. Κων/νου,  του Δήμου Μεγαρέων
  8. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων με απλά μηχανικά μέσα για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Μπαρ» ιδιοκτησίας Παρασκευής Πιππή του Σωκράτη, που λειτουργεί  επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 27  & Σακελλαρίου, του Δήμου Μεγαρέων.
  9. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων με απλά μηχανικά μέσα για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Σνακ Μπαρ» με διακριτικό τίτλο «Ο Ζορμπάς» ιδιοκτησίας Βασιλικής Γολίτσα Ζορμπά του Ιεροθέου, που λειτουργεί  στο 55ο χιλ. ΠΕΟΑΚ Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.