Ο Δήμος Μεγαρέων συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής ενημερωτική εσπερίδα για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, την Τετάρτη 16-11-2016 και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων.AGROTHS2

Η εσπερίδα στοχεύει στην ευρύτερη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης υποβολής  αιτήσεων ενίσχυσης, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 41 ετών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας, να κατανοήσουν πλήρως το εν λόγω Υπομέτρο.
Επισημαίνεται ότι στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων νέων γεωργών καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων κρίνεται απαραίτητη.

Ο Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Δήμας