Συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ, στα γραφεία της Ένωσης, Ακαδημίας και Γενναδίου Αθήνα, την 16/10/2015, ώρα ΚΕΔΕ11:00

Ενδεικτική ημερήσια διάταξη

 • Το νομοσχέδιο «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Οικονομικών».
  Εισηγητές: Γ. Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ και οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΕΔΕ Π. Μαΐστρος, Ρ. Γκέκας, Α. Λαγουδάκη και Δ. Μπαΐρακτάρης
 • Το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2016 – Χρηματοδοτήσεις από ΚΑΠ-ΣΑΤΑ μέχρι σήμερα
  Εισηγητής: Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΟΤΑ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών
  Εισηγητής: Α. Καστρινός, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΟΤΑ
 • Συνεργασία των Δήμων μέσω της ΚΕΔΕ με τις Γενικές Γραμματείες Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημοσίων Εσόδων για θέματα των ΟΤΑ
  Εισηγητής: Ι. Τσιάμης, πρόεδρος Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ –Δήμων (νησιωτικών- ορεινών) Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
  Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ