Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων επί του «Κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαρέων».
  2. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων για την ίδρυση νέων χερσαίων συνοδών υποδομών και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στην περιοχή «Κάτω Αλώνι – Κακιά Σκάλα» Δήμου Μεγαρέων του φορέα «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΙΡΩΝΙΣ Α.Ε.».
  3. Περί δημιουργίας «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης».
  4. Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτικές οδούς (κλείσιμο δρόμων) στο πλαίσιο διεξαγωγής του 4ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου, την Κυριακή 5/5/2019.
  5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην εταιρεία «LOUBIER A.E.» για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   ιδιοκτησίας  της,  το οποίο λειτουργεί στην 55,5 χλμ.  Π.Ε.Ο.Α.Κ. παραλιακής Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων.