Το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα.
Το συνέδριο είναι το 8ο στη σειρά το οποίο πραγματοποιείται στη χώρα και τελεί υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να συμμετάσχει με ομιλία του στην τελική φάση κατά την οποία θα παρουσιασθούν τα συμπεράσματα του συνεδρίου.

Το εν λόγω συνέδριο είναι ένα από τα 13 τα οποία έχουν προγραμματισθεί στη χώρα με σκοπό έναν ουσιαστικό αποκεντρωμένο διάλογο με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κάθε Περιφέρειας, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι παραγωγικές δυνατότητες και να τεθούν οι προτεραιότητες και οι στόχο για τη συγκρότηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη εξέλιξη στα θέματα τα οποία απασχολούν την Δυτική Αττική και το πώς αυτά εντάσσονται αυτά σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο εθνικά πλαίσια δράσης.

Η σπουδαιότητα του συνεδρίου διακρίνεται από την παρουσία του Πρωθυπουργού και σχεδόν ολόκληρου του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το συνέδριο θα πραγματευθεί θέματα σχετικά με την υγεία, την κοινωνική συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την αγροτική ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, την αναπτυξιακή πολιτική, την παιδεία, τον αθλητισμό, τις εργασιακές σχέσεις, την αλληλέγγυα οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια, λιμενική πολιτική, δημόσια περιουσία, υποδομές και πολιτική προστασία.

Κλικ εδώ για το πρόγραμμα του συνεδρίου