Την Τρίτη 15  Δεκεμβρίου 2015, ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας  Νέας neaperamos.pngΠεράμου,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Μιχάλαρος, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες στην διαδικασία της «Ώρας του Δημότη».

Εκεί θα βρίσκονται  ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΔΗΚΕΔΗΜΕ και Ηροδώρου, προκειμένου να ακούσουν τους πολίτες και να δοθούν απαντήσεις άμεσα στους ενδιαφερόμενους  αν αυτό είναι εφικτό κι αν όχι τα θέματα να καταγραφούν και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και παράλληλα θα ενημερωθούν οι πολίτες.

Την  όλη διαδικασία θα συντονίσουν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Μιχάλαρος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Δήμος Λιώτας.