Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)την 15/1/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για τον εναλλακτικό περιφερειακό σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, δαπάνης 40.000,00 €  πλέον ΦΠΑ.
  ( Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)
 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) με τη μεθοδο της αποστείρωσης και αποθήκευσης – μεταφόρτωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) της εταιρείας TRANSMED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., στο Ο.Τ. 1 του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Διυλιστηρίων στο Δήμο Ασπροπύργου Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με διακριτικό τίτλο “Μονάδα Αποστείρωσης Αττικής”.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ίδρυση ιδιωτικού οικισμού δεύτερης κατοικίας, στη θέση «Αμυγδάλα», στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας, στη Νήσο Αίγινα της Περιφέρειας Αττικής».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 4. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης ιδιοκτησίας Παναγιώτη και Χρήστου Σακελλαρίου του Δημητρίου και Χρήστου Σακελλαρίου του Ιωάννη στη θέση Πετρούνι ή Μαντέμι ή Αγία Ελεούσα του  Δήμου Μεγάρων.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού, συνολικού μήκους 500μ, στη νοτιοδυτική περίμετρο του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) και τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στην περιοχή Κάντζα του Δήμου Παλλήνης Αττικής
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη λειτουργία του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ Γλυφάδας με φορέα τη «Δημοτική Επιχείρηση Γηπέδου Γκολφ Γλυφάδας»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία του υπόγειου υφιστάμενου Σταθμού Αυτοκινήτων μικτής χρήσης μεγάλου μεγέθους με την επωνυμία ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΙ Α.Ε. επί της Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραϊτίνη στο Παλαιό Φάληρο.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τo έργο «Προσωρινή Αποθήκευση Διαλογή Επεξεργασία ΑΕΚΚ & Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού Χώρου της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: α) Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων (ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών – υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β) ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού 2.200.000m3 γ) αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους σε 500 τόνους δ) ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε) ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή – αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας, Νομού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε.»
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΚΥΤ Αργυρούπολης 400/150 kV του «Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας/ Δ/νση Νέων Έργων Μεταφοράς ΑΕ» που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια των Δήμων Ηλιούπολης και Ελληνικού – Αργυρούπολης Περιφέρειας Αττικής
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 12. Έκφραση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση στα πλαίσια του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», από Χ.Θ. 2+130 έως Χ.Θ. 3+200.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)