Συνδεριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, ώρα 20:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί κατασκευής καταφυγίου για τα αδέσποτα μέσω της δυνατότητας για χρηματοδότηση 300.000,00 € που παρέχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος».
  2. Εκπαίδευση στην κυκλοφοριακή αγωγή για όλα τα σχολεία των Μεγάρων, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια και για τα ΚΑΠΗ.
  3. Απευθείας κάλυψη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων.
  4. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην  εταιρεία «Ηρακλής Κουφής και Σια Ε.Ε»  για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  της, με διακριτικό  τίτλο “IRISH”,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό  Π.Γεωργακή 1, στα Μέγαρα.