Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων την 13/1/2015, ώρα 09:30

 Ημερήσια διάταξη

 1. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΑΡ.43, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.3979/2011) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 3. Διάθεση πίστωσης και  έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την  ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2013 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ) ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΚΟ ΣΥΜΒ. ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ  ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΣΥΝΤΗΡ.ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚ.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 11.  Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 17. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 18. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΕΠΙΧ. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΟΠΣ 370548 / ΚΩΔ. ΘΕΜ. ΠΡΟΤ. 45) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 19. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ- ΕΡΓΑ Β΄ΦΑΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 20. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΕΠΙΧ.ΕΣΠΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. ΕΠΠΕΡΑΑ) (ΥΠΕΡΓΟ 1) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 21. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 22. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΚΕ) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 23. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΟ1 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 24. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΧΡΗΜ. ΤΕΟ ΑΕ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 25. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝ. & ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡ/ΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 26. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ. Φ. 557 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
 27. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΕΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚ/ΝΟ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡ/ΤΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΩΔ.1/ΣΥΝ894 (ΣΥΓΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ ΜΕΣΩ ΕΤΠΑ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 28. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 29. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 30. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ (ΘΕΣΗ Κ252) ΕΩΣ ΚΙΝΕΤΤΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 31. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΙΝΕΤΤΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 32. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΧΑΡΑΞΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ, ΘΕΣΗ Κ252 ΕΩΣ ΚΙΝΕΤΤΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 33. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)
 34. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠ. 202/2012 (ΙΔ. ΚΑΛΛΙΑ ΒΑΣ.) (ΣΥΜΒ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 215/12 ΤΟΥ ΔΣ)
 35. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 303/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΑΒΔΑΝΙΤΗ)
 36. Κατακύρωση αποτελέσματος και έγκριση επανέλεγχου δικαιολογητικών διαγωνισμού του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ»
 37. Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Δήμου Μεγαρέων έτους 2014 και απαλλαγή υπολόγου
 38. Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Δήμ. Κοιν. Νέας Περάμου έτους 2014 και απαλλαγή υπολόγου
 39. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ. 54/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μεγάρων- υπόθεση Α.Βασίλαινα κατά του Δήμου Μεγαρέων – με την οποία ο Δήμος επιτάσσεται να καταβάλλει στον ενάγοντα 18.713,72 €
 40. Ανάκληση της υπ’αριθ. 516/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου σχετικά με την από 30-6-2014 αίτηση του κ.Χαράλαμπου Μιχάλαρου κατά του Δήμου Μεγαρέων και εκ νέου ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω υπόθεση
 41. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με κ.Παπαπανούση Νικόλαο κατά του Δήμου Μεγαρέων
 42. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» κατά του Δήμου Μεγαρέων
 43. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Σ.τΕ, σχετικά με την υπ’αριθ. 4007/2014 απόφαση του, που αφορά αίτηση του Δήμου Μεγαρέων