Σημαντικό πρόβλημα στην γεωργική βιομηχανία, παραμένει η δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2016 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.toxic
Όπως ενημερώθηκε το Υπουργείο από το Κέντρο δηλητηριάσεων, περίπου 1300 άτομα υπέστησαν δηλητηρίαση από κακή χρήση γεωργικών φαρμάκων κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014.
Ειδικότερα για τη διετία 2012 και 2013 από τα 922 περιστατικά τα 430 (46,6%) οφείλονται σε επαγγελματική έκθεση, 384 (37,7%) οφείλονται σε ατύχημα και 144 (15,6%) οφείλονται σε απόπειρα αυτοκτονίας.
Για την ίδια διετία οι ενήλικες ασθενείς ήταν 822 και ο μέσος όρος ηλικίας των ενηλικων ασθενών είναι 52,5 έτη.
Υπήρξαν 100 περιστατικά τα οποία αφορούσαν παιδιά έως 16 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 4 έτη. Όλα αυτά εκτός από 2 συνέβησαν από ατύχημα. Μόνο μια ασθενής 16 ετών διέπραξε απόπειρα αυτοκτονίας.
Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν άνδρες ενώ η κατανομή των περιστατικών είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στον νομό Αττικής μόνο το 6% του συνόλου, σημαντικά λιγότερα αναλογικά με την κατανομή του πληθυσμού

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου με συμβουλές για την ορθή χρήση των αγροτικών φαρμάκων