Ο Δήμος Μεγαρέων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του πολίτη και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, διοργανώνει ημερίδα με θέμα

«Η απρόσκοπτη κίνηση  στις πόλεις και θέματα ασφαλείας των πολιτών»,
την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18.00.

Ειδικότερα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, στο πλαίσιο  της ενημέρωσης για την ανάγκη απρόσκοπτης κίνησης των πολιτών και μάλιστα την κίνηση πεζών, μητέρων με παιδιά, ΑΜΕΑ και επισκεπτών της πόλης, τήρηση Κ.Ο.Κ  αλλά και γενικότερα θέματα ασφαλείας των πολιτών, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αυτή η ημερίδα με ομιλητές ανώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.