Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15.30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την μελέτη με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 167/ΑΑΠ/12-08-2016» συνολικού προϋπολογισμού 1.252.121,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 748.429,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων και του Δήμου Μεγαρέων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
 5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» συνολικού προϋπολογισμού 220.100,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα «Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» της εταιρείας ALPHA GREEN A.B.E.E., στη θέση «Μηλιαδίστα» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 7. Ενημέρωση σχετικά με τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)