Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, ώρα 20:30

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Αναμόρφωση πρoϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
 2. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 31/2022, απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 20/2022 απόφασης του Συμβουλίου
  της Κοινότητας Μεγαρέων, με τίτλο «Περί μη καθορισμού θέσεων άσκησης
  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2022»».
 3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 32/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  «Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης του Συμβουλίου της
  Κοινότητας Νέας Περάμου, με τίτλο «Περί καθορισμού θέσεων άσκησης
  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2022»».
 4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 33/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασης του Συμβουλίου
  της Κοινότητας Κινέτας, με τίτλο «Περί καθορισμού ή μη θέσεων άσκησης
  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ανά είδος αδειών για το έτος 2022»».
 5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 34/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πινακίδας, που θα υποδεικνύει
  την κατεύθυνση καθώς και την χιλιομετρική απόσταση από την οδό
  Γεωργίου Καστάνη Λιάντρου έως την Ιερά Μονή Παναχράντου για τα
  οχήματα που έρχονται από το Αλεποχώρι, γι αυτούς που διανύουν την οδό
  με κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή».
 6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 35/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης ή μη της μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για
  την δραστηριότητα «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ βιομηχανία έτοιμου σκυροδέματος
  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στην θέση Κοκκινογή- Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου
  Μεγαρέων, με πρόσωπο επί Δημοτικής Οδού, σε περιοχή εντός του ΓΠΣ
  και εκτός σχεδίου πόλεως».
 7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 36/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης στάθμευσης μίας θέσης στην οδό
  28ης Οκτωβρίου αριθ. 154 στα Μέγαρα, εμπρός από το κατάστημα του κ.
  Παραμπάτη Μάριου».
 8. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 37/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου του
  Βρεφικού σταθμού με την επωνυμία «Το Εργαστήρι του Παιδιού junior’s» ,
  στην κ. Δρίτσα Μαρία, επί της οδού Σαχτούρη στα Μέγαρα».
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 38/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης στάθμευσης μίας θέσης ΑΜΕΑ για
  τον κ. Δρομπόνη Αντώνιο, εμπρός από την ιδιοκτησία του, επί της οδού
  Θεαγένους 54 στα Μέγαρα».
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 39/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης στάθμευσης μίας θέσης ΑΜΕΑ για
  τον κ. Αυγουστή Γεώργιο εμπρός από την ιδιοκτησία του, επί της οδού
  Θ. Τσεκέ 32 στα Μέγαρα».
 11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 40/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας
  Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης στάθμευσης μίας θέσης ΑΜΕΑ για
  την κ. Μπούσουλα Αγγελική εμπρός από την ιδιοκτησία της, επί της οδού
  Περγάμου 44 στα Μέγαρα».
 12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Απομάκρυνση και
  φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)»
 13. Περί κατασκευής δύο μνημείων με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων
  από την μικρασιατική καταστροφή που θα τοποθετηθούν στη Νέα Πέραμο
  και στο Μελί Μεγάρων.
 14. Περί εισήγησης για παράταση ή μη ωραρίου των εμπορικών
  καταστημάτων, στα πλαίσια της διοργάνωσης της 2ης Λευκής Νύχτας στον
  Δήμο Μεγαρέων.
 15. Περί έγκρισης ή μη απαγόρευσης κυκλοφορίας τροχοφόρων στην οδό
  28ης Οκτωβρίου, από την διασταύρωση της με Χρ. Μωραΐτη μέχρι οδό
  Σακελλαρίου, στις 21 Οκτωβρίου 2022, από 17:00 μέχρι 24:00, στο
  πλαίσιο της διοργάνωσης της 2ης Λευκής Νύχτας