Συνδεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί έγκρισης διοργάνωσης δράσης Δενδροφύτευσης στο Λόφο Στίκα, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
  2. Αίτημα προς την Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Α.Ε. για αλλαγή Ταχυδρομικού Κώδικα στην Τοπική Κοινότητα Κινέτας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στην ΚΛΕΙΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΕΡΟΘΈΟΥ για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στην  οδό Γ. Σχινά  αρ. 76 στα Μέγαρα του Δ. Μεγαρέων.