Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, ώρα 20:00 συνεδριάζει στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Ημερήσια διάταξη

  1. Προτάσεις Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων προς Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μεγαρέων για κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους 2019-2023.
  2. Ορισμός τετραμελούς επιτροπής για την διαφύλαξη των λαογραφικών, ιστορικών και φωτογραφικών αρχείων των Μεγάρων.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Σταμάτιο Ματσούκα του Γεωργίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   ιδιοκτησίας  του,  το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης  Οκτωβρίου 161 του Δήμου Μεγαρέων».

Τη